Контакт

Нашата информация за контакт е публикувана по-долу:

Clotheswithpersonality.com
Име на компанията: ROBO-PRESTARIUM inovation srl
E-mail :roboinovation@gotechdesign.com
Бизнес адрес: тимишоара, ул василе карлова № 25, 300315, румъния
Бизнес телефонен номер: 40744490684; Социален капитал: 200 ron
Бизнес рег. № j35/3688/2022
Cif no: 46619936; Специален европейски ддс номер: ro46807794