Kontakt

Nasze dane kontaktowe są zamieszczone poniżej:

Clotheswithpersonality.com
Nazwa firmy: ROBO-PRESTARIUM INOVATION SRL
E-mail :roboinovation@gotechdesign.com
Adres pracy: Timisoara, str Vasile Carlova no 25, 300315, Rumunia
Numer telefonu firmy: 40744490684; Kapitał społeczny: 200 RON
Biznes nr rej J35/3688/2022
CIF nr: 46619936; Specjalny VAT UE nr: RO46807794